Trang Chủ » Tư vấn mái nhà lợp ngói » Làm hệ khung kèo thép mạ nhôm kẽm 2 lớp hay 3 lớp

Làm hệ khung kèo thép mạ nhôm kẽm 2 lớp hay 3 lớp

Làm hệ khung kèo 2 lớp hay 3 lớp phụ thuộc vào mục đích sử dụng không gian tầng áp mái.

– Hệ kèo thép mạ NSTRUSS 3 lớp hay còn gọi là hệ kèo không gian là một tổ hợp giữa các thanh TC100.75 ốp đôi và TC75.75 được tạo thành một Khung kèo mái không gian liên kết bằng vít tự khoan cường độ cao,  Được định vị vào dầm bê tông bằng pad liên kết và Buloong nở quy cách M100x100mm. Phần lợp ngói sẽ được bắt đòn tay (li tô) hoặc TS40.60, khoảng cách lito theo quy cách ngói.

– Khung giàn thép mạ 3 lớp sử dụng  Xà gồ TC100.75, cầu phong TC75.75, Lito TS 40.60.

– Khung giàn thép mạ 3 lớp sử dụng Xà gồ TC100.75, Cầu phong lito TS40.60

– Hệ khung kèo 3 lớp được ứng dụng trong các mái không đóng trần, tận dụng không gian tầng áp mái.

– Hệ vì kèo thép mạ NSTRUSS hai lớp là một tổ hợp giữa các thanh TC75.75 được tạo thành một vì kèo liên kết bằng vít tự khoan cường độ cao. Được định vị vào dầm bê tông bằng pad liên kết, Buloong nở  với kích thước M100x80mm.  Các vì kèo được liên kết  với nhau bằng các thanh giằng bụng, các thanh đòn tay (li tô) TS40.48 được vít vào cánh kèo.  Phần lợp ngói sẽ được bắt  vào đòn tay (li tô) TS40.48 bằng vít tự khoan hoặc buộc dây. Khoảng cách các thanh đòn tay theo quy cách từng loại ngói.

– Khung kèo hai lớp được ứng dụng trong các mái đóng trần, không sử dụng không gian tầng áp mái

Call Now Button